Göteborg

Verksamhet

Välkommen! Vi består av representanter från Church of EnglandSvenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan - tillsammans är vi Studentprästerna. Vi arbetar bland studenter och personal på Göteborgs största arbetsplats: Göteborgs Universitet och Chalmers.

Till studentprästernas verksamheter och enskilda samtal är alla välkomna, oberoende av religion, kön eller sexuell läggning - troende eller inte troende. Som präster och pastorer har vi absolut tystnadsplikt. Vi samarbetar också med Akademihälsan, Kyrkans ungdomsmottagning, Räddningsmissionen och S:t Lukas.

Kontakt

Hemsida: http://www.studentprasterna.se/
Tel: 031 - 731 61 77
Besöksadress: Haga Östergata 30 3:e vån

Gudmund Erling
Telefon: 0703-97 89 98

Lars van der Heeg
Telefon: 0730-30 07 49

Ylva Leitzinger
Telefon: 0702-19 46 30

Barbara Moss
Telefon: 0737-34 55 17

Cissi Glittvik
Telefon: 0702-110 120