Back to All Events

Temadag för institutionssjälavårdare 17 mars 2016

Prel. datum för vår gemensamma temadag för ”institutionssjälavårdare” (där Universitetskyrkan ingår) är 17 mars 2016. Räkna med ytterligare någon/några dag/ar före eller efter i olika konstellationer. Gör gärna en notering i era kalendrar :)

Later Event: November 30
Nationell konferens Universitetskyrkan