Back to All Events

Grundutbildning del 2


Del 2 av grundutbildningen för er som är nya i den här typen av tjänst, som vi genomför tillsammans med Sjukhuskyrkan och NAV (Nämnden för andlig vård inom kriminalvården),  blir på Marielund på Ekerö tisdag-torsdag 5-7 april 2016. 

 

Nästa kurs planeras till november 2016 + mars/april 2017